Thay thế thức ăn hỗn hợp bằng lục bình lên năng suất thịt gà Tàu Vàng

Ngày đăng tin: 14:50:30 - 04/23/2019 - Số lần xem: 116
Lục Bình là loài thực vật thủy sinh xâm hại nhất thế giới bởi tốc độ phát triển rất nhanh, có thể gia tăng gấp đôi mật số trong vòng 7 ngày, năng suất từ 930 đến 2.900 tấn vật chất tươi/ha/năm, tương đương 75 đến 230 tấn vật chất tươi/ha/năm.

 

Thay thế thức ăn hỗn hợp bằng Lục Bình lên năng suất thịt gà Tàu Vàng

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định lượng thức ăn hỗn hợp sử dụng nuôi gà Tàu Vàng thích hợp trong điều kiện bổ sung Lục Bình để giảm chi phí thức ăn và tăng hiệu qủa kinh tế trong chăn nuôi.

 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức. Các nghiệm thức sử dụng thức ăn hỗn hợp tự do/hạn chế (70 hoặc 80% mức ăn tự do) kết hợp với bổ sung/không bổ sung cho gà Tàu Vàng 6/11 tuần tuổi. Mỗi nghiệm thức gồm 6 lần lặp lại, mỗi lặp lại nhận 4 gà trống và 4 gà mái.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

 

– Có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về tỉ lệ khối lượng sau cắt tiết, tỉ lệ khối lượng sau nhổ lông, tỉ lệ thân thịt, khối lượng mề và khối lượng tim giữa các nghiệm thức (P<0,05).

 

– Gà trống có các số đo về năng suất quày thịt cao hơn gà mái, ngoại trừ khối lượng và tỉ lệ mỡ bụng.

 

– Màu sắc da và cơ ức của nhóm gà bổ sung Lục Bình có màu vàng, tươi sáng và hấp dẫn hơn.

 

Đỗ Võ Anh Khoa và ctv

Nguồn: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi

Thay thế thức ăn hỗn hợp bằng Lục Bình lên năng suất thịt gà Tàu Vàng

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định lượng thức ăn hỗn hợp sử dụng nuôi gà Tàu Vàng thích hợp trong điều kiện bổ sung Lục Bình để giảm chi phí thức ăn và tăng hiệu qủa kinh tế trong chăn nuôi.

 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức. Các nghiệm thức sử dụng thức ăn hỗn hợp tự do/hạn chế (70 hoặc 80% mức ăn tự do) kết hợp với bổ sung/không bổ sung cho gà Tàu Vàng 6/11 tuần tuổi. Mỗi nghiệm thức gồm 6 lần lặp lại, mỗi lặp lại nhận 4 gà trống và 4 gà mái.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

 

– Có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về tỉ lệ khối lượng sau cắt tiết, tỉ lệ khối lượng sau nhổ lông, tỉ lệ thân thịt, khối lượng mề và khối lượng tim giữa các nghiệm thức (P<0,05).

 

– Gà trống có các số đo về năng suất quày thịt cao hơn gà mái, ngoại trừ khối lượng và tỉ lệ mỡ bụng.

 

– Màu sắc da và cơ ức của nhóm gà bổ sung Lục Bình có màu vàng, tươi sáng và hấp dẫn hơn.

 

Đỗ Võ Anh Khoa và ctv

Nguồn: Tạp chí KHKT Chăn Nuôi


Các tin khác