Tin Tức và Sự Kiện

Hiển thị:

Thay thế thức ăn hỗn hợp bằng lục bình lên năng suất thịt gà Tàu Vàng
Ngày đăng tin: 14:50:30 - 04/23/2019 - Số lần xem: 116
Lục Bình là loài thực vật thủy sinh xâm hại nhất thế giới bởi tốc độ phát triển rất nhanh, có thể gia tăng gấp đôi mật số trong vòng 7 ngày, năng suất từ 930 đến 2.900 tấn vật chất tươi/ha/năm, tương đương 75 đến 230 tấn vật chất tươi/ha/năm.
Tạo hành lang pháp lý trong xử lý môi trường để phát triển chăn nuôi bền vững
Ngày đăng tin: 06:18:34 - 01/08/2016 - Số lần xem: 533
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (QCVN 62-MT:2016/BTNMT) nhằm để kiểm soát nước thải từ các cơ sở chăn nuôi, nhưng các cơ sở chăn nuôi cho rằng quy chuẩn này yêu cầu quá cao so với khả năng kỹ thuật và tài chính hiện nay ở Việt Nam.
Tạo sức bật cho xuất khẩu gia cầm
Ngày đăng tin: 06:18:32 - 01/08/2016 - Số lần xem: 537
Việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã và đang đặt ra nhiều cơ hội để ngành chăn nuôi gia cầm cải thiện kim ngạch XK đang có phần khiêm tốn. Tuy nhiên, muốn chớp thời cơ, tạo sức bật cho XK giống gia cầm và sản phẩm gia cầm, đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tốt dịch bệnh là yếu tố vô cùng quan trọng.