Dinh Dưỡng

Hiển thị:

Thay thế thức ăn hỗn hợp bằng lục bình lên năng suất thịt gà Tàu Vàng
Ngày đăng tin: 14:50:30 - 04/23/2019 - Số lần xem: 116
Lục Bình là loài thực vật thủy sinh xâm hại nhất thế giới bởi tốc độ phát triển rất nhanh, có thể gia tăng gấp đôi mật số trong vòng 7 ngày, năng suất từ 930 đến 2.900 tấn vật chất tươi/ha/năm, tương đương 75 đến 230 tấn vật chất tươi/ha/năm.
Ảnh hưởng của việc bổ sung bột bã nghệ sau tách chiết curcumin trên gà thịt
Ngày đăng tin: 14:48:58 - 04/23/2019 - Số lần xem: 80
Hiện nay bã nghệ này thường bị bỏ đi, không được sử dụng hay được sử dụng rất ít (thường ủ làm phân bón cây trồng). Một số nơi bã nghệ bị đổ bỏ gây ô nhiễm môi trường. Nhận thấy đây là một nguồn dinh dưỡng và sắc chất tiềm năng có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, các nhà khoa học thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung bột bã nghệ đối với khả năng sản xuất thịt cũng như màu sắc của da gà.
Hỗ trợ tiêu hóa: Chọn Probiotic hay Enzyme
Ngày đăng tin: 14:47:57 - 04/23/2019 - Số lần xem: 75
Bổ sung Probiotic và Enzyme trong khẩu phần ăn cho vật nuôi là vấn đề đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, việc bổ sung các chất hỗ trợ tiêu hóa này chỉ thực sự nhận được quan tâm trong thời gian gần đây, khi việc bổ sung kháng sinh không đúng cách trong thức ăn chăn nuôi để phòng bệnh và kích thích sinh trưởng cho vật nuôi, đã và đang gây ra nhiều mối lo ngại về sự kháng thuốc trên vật nuôi và con người.
Các giải pháp hạn chế kháng sinh trong chăn nuôi
Ngày đăng tin: 14:46:32 - 04/23/2019 - Số lần xem: 83
Các nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn đã chứng minh rằng cần có sự kết hợp đồng bộ các giải pháp khác nhau để phòng bệnh và cải thiện tăng trọng khi loại bỏ kháng sinh trong thức ăn. Có 3 nhóm giải pháp chính là: 1/ Chăn nuôi và Quản lý, 2/ Dinh dưỡng, 3/ Sử dụng sự hỗ trợ từ các chất phụ gia.
Tạo hành lang pháp lý trong xử lý môi trường để phát triển chăn nuôi bền vững
Ngày đăng tin: 06:18:34 - 01/08/2016 - Số lần xem: 533
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (QCVN 62-MT:2016/BTNMT) nhằm để kiểm soát nước thải từ các cơ sở chăn nuôi, nhưng các cơ sở chăn nuôi cho rằng quy chuẩn này yêu cầu quá cao so với khả năng kỹ thuật và tài chính hiện nay ở Việt Nam.
Tạo sức bật cho xuất khẩu gia cầm
Ngày đăng tin: 06:18:32 - 01/08/2016 - Số lần xem: 537
Việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã và đang đặt ra nhiều cơ hội để ngành chăn nuôi gia cầm cải thiện kim ngạch XK đang có phần khiêm tốn. Tuy nhiên, muốn chớp thời cơ, tạo sức bật cho XK giống gia cầm và sản phẩm gia cầm, đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tốt dịch bệnh là yếu tố vô cùng quan trọng.